Yağı devamlı filtreleyerek hem yağın hem de makina aksamının ömrünü uzat ve bu suretle ithalatı azalt...

Filtreleme Hakkında

Skip Navigation LinksANA SAYFA » FİLTRELEME HAKKINDA

Filtreleme Hakkında

BÜTÜN FARK FİLTREDE

Harvard Filtresi çok elemanlı filtre olarak dizayn edilmiştir. Harvard patentli conta sistemi filtreden geçmemiş yağın kaçmasına imkan vermeyen bir bariyer oluşturur. Yağ akımı içindeki pislikleri zorlama olmaksızın filtrenin derinliğine taşır. Her eleman sulu yağdan suyu ayırır.

Yağın hidrolik basıncı filtrenin her tabakasını patentli contaya ve elemanın merkezine doğrudan devamlı bastırarak kaçmayı önler. Filtrenin yüzeyine sağlanan bu devamlı basınç elemanın sıkıştırılmasına ve bir mikrona kadar pisliklerin tutulmasını sağlar. Yağ elemanının her tabakasından geçer ve kabın dönüş borusuna gider.

Hidrolik Yağda Harvard Sisteminin Performansı

Pislik Micron

   4

   6

  14

Önce     Sonra      Uzun Süre Filtr.

117816     408                     121

607             16                      0.6

35               1                         0

ISO CODE 

24/16/12    16/11/>12             14/>6/>3

 

"YAĞDAKİ PİSLİK HAKKINDA SORMAK VE BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY"

FİLTRE TİPLERİ

Yüzey Filtreler

Bu filtreler medyadaki deliklerden daha büyük pislikleri tutar. Kapasite medyadaki delik sayısı ile kısıtlıdır. Filtre yeni iken yağ akışı kolay fakat kirlilik filtreyi doldurdukça akış yavaşlar. Yüzey filtrelerin kapasitesi genellikle gram olarak ölçülür.

Derinlemesine Filtreler

Bu filtreler yüzey filtrelere ek olarak emme yolu ile çalışır. Yağ filtreden çıkmadan uzun bir yol kat eder. Bu filtrenin pislik tutma kapasitesi büyüktür ve başlangıçta akıma karşı dirençleride fazladır. Yalnız pislik çoğaldıkça basınç düşer.

FİLTRE SİSTEMLERİ

Hızlı Akım (Büyük Debi) Filtreleri

Bunlar yüksek debi akımı için dizayn edilmiştir ve filtre çıkışından sonraki ekipmanların genellikle 20 mikrondan büyük pisliklerden korunmasını sağlar. Bu filtreler büyük debilerde kullanıldıklarından büyük masraf gerektirmeden küçük ebattaki pislikleri tutmaya elverişli değildir.

Küçük Debi Filtreleri

Bu tip filtreler küçük debi ile çalışarak yağı temizlemek için dizayn edilmiştir; yağı temizledikten sonra depoya döndürür. Tipik olarak 1-10 ölçüsündeki pislikleri tutabilirler. Az debi toplam sistemin normal fonksiyonunu bozmadan küçük pisliklerin tutulmasına fırsat verir.

YAĞIN VAZİFESİ

Temizlik

Bu vazife istenmeyen malzemeleri filtreye taşımak veya bu malzemeleri yağ değişimine kadar muhafaza etmektir.

Soğutma

Yağın en önemli vazifelerinden biri temasta olduğu makina aksamını soğutmaktır. Bazı sistemler şart olan bütün soğutmanın yağla yapılmasını gerektirir.

Conta

İki yüzey arasındaki yağ filmi çalışma bölgesindeki yağı havadan ve pislikten korur.

Lubrikasyon

Bu vazife iki ayrı parçanın birbiri üzerinde kaymasını çok az bir friksiyonla temin etmektir. İki parça arasındaki bu yağ filmi aşınmayı azalttığı ve hareketleri kolaylaştırdığı için önemlidir.

Temizlik Seviyeleri

Yağ içinde bir çok pislik parçacıkları bulunduğundan ve iyi bir temizlik ekonomik bakımdan önemli olduğundan, yağ endüstrisi pislik miktarını belirleyen standartlar oluşturmuştur. Hali hazırda kullanılan standart ISO 4406c standardıdır. Bu standart, imalatçı ve mühendisler tarafından kabul edilebilir performans ve servis süresine erişmek için yağın temizlik derecesini temin olarak kullanılır. Bu standarda bağlı olan bir mililitre yağda bulunan belli ölçüdeki pisliklerin miktarını gösternek için kullanılır ve sonra yağ ham ISO klasına ait olduğunu gösteren bir numara ile belirlenir. Servo valflerle kullanılan hidrolik yağlar serviste iken 16/14/12 veya daha iyisi ISO derecesinde olmalıdır. İlk numara 4 mikron veya daha büyük, orta numara 6 mikron veya daha büyük, son numara 14 mikron veya daha büyük pislik ölçüsünü ifade eder. Bu temizlik seviyesinde valflerin yapışması ve tutukluk yapması olmaz ve yağ serviste uzun zaman kullanılabilir. Bu metot aynı zamanda pislik kontrol sistemlerinin veya filtrelerin performansını değerlendirmede de kullanılabilir.

Yeni Yağlar

Bir çoğumuza sürpriz olmakla beraber, yeni yağ genellikle satılmadan önce filtrelenmediğinden, temiz görünmesine rağmen beklenenin çok üstünde pislik bulundurur. Tipik olarak, müşteriye yeni sevki yapılan yağ 22/18/16 veya daha kötü derecede olabilir. Dolayısı ile bu durum, makinaları gereksiz aşınma ile yıpratmamak için, yağın filtrelenmesini gerektirir.

 

ISO 4406c TEMİZLİK KOT CETVELİ

Bir mililitredeki pislik sayısı

Bundan Fazla

En Fazla

Numara

2500000

 

>28

1300000

2500000

>28

640000

1300000

>27

320000

640000

>26

160000

320000

>25

80000

160000

>24

40000

80000

>23

20000

40000

>22

10000

20000

>21

50000

10000

>20

2500

50000

>19

1300

2500

>18

640

1300

>17

320

640

>16

160

320

>15

80

160

>14

40

80

>13

20

40

>12

Misal: ISO COT 22/21/18

20000 ile 40000 arasındaki pislik partikülleri 4 mikron veya daha büyük

 

10000 ile 20000 arasındaki pislik partikülleri 6 mikron veya daha büyük

1300 ile 2500 arasındaki pislik partikülleri 14 mikron veya daha büyük

Pompa 250 I/dk

Tipik yeni yağ

Harvard Filtrelenmiş yağ

ISO 22/21/18

ISO 16/14/11

Pompadan beklenen hayat süresi:2 yıl

Pompadan beklenen hayat süresi: 4 yıl

Pompadan yılda geçen pislik miktarı 3600 Kg.

Pompadan yılda geçen pislik miktarı 25 Kg.

 

PİSLİK BÜYÜKLÜĞÜ ÖNEMLİ

 • Mikron nedir?Bir mikron bir mililitrenin binde biridir. İnsan saçının kalınlığı 75 mikrondur ve insan gözü 40 mikrondan küçük partikülleri göremez. Harvard filtreleri, makine ve ekipmana zarar verecek bütün pislikleri ayırmak için dizayn edilmiştir.
  Günümüzdeki makina ve ekipmanların kompleksliği ve istenen performansın yüksekliği yağ da çok iyi pislik kontrolü gerektirmektedir.
 • Hangi büyüklükteki partiküller zarar verir? Birbiri üzerinde sürtünen (çalışan) parçaları ayıran kalınlığı nedir?
 • Piston segmanı ile silindir duvarını ayıran yağ filmi kalınlığı 2-3 mikrondur.
 • Valfin pistonu ile çalıştığı duvar arasındaki yağ filmi genellikle 3-5 mikrondur.
 • Sleeve yataklarını lubrike eden yağ 5-8 mikron boşluk sağlar.
 • Bu rakamlardan anlaşılan, standart on-line (full-flow)filtreler zedeleyici pislik partiküllerini yok edemezler. İki çalışan parça arasında köprü oluşturan pislik partikülleri iki parçanın yüzeyinin aşınmasına sebep oldukları gibi daha fazla pislik partiküllerinin oluşmasına sebep olurlar. Yağ değiştirmenin esas sebebi sistemdeki filtrenin temizleyemediği pislik partiküllerini atmaktadır. Bunun içindir ki, pislik partiküllerini 1 mikrona kadar temizleyebilen filtre sistemleri makine ve ekipmanın aşınmasını önemli ölçüde azalttığı gibi, yağında servis ömrünü önemli derecede arttırır. Bakım masraflarıda önemli derecede azalmış olur.
 • 5 mikrondan küçük pislik partikülleri parçalar arasında aşırı aşınmaya sebep olmakla kalmazlar, aynı zamanda yağda silt denilen bir birikim oluşturarak yağın daha önce bahsettiğimiz dört vazifesini (temizleme, soğutma, contalama, lubrikasyon) yapamamasına sebep olurlar. Bundan dolayı sürekli pislik kontrolü çok önemlidir.

ÖZET

Hidrolik Sistemler: Hidrolik sistemler vasıtası ile yağ, kuvvetli motor ve piston gibi makinanın aksamına iletmek için kullanılır. Sistem basıncı arttıkça makinanın birbiri üzerinde çalışan aksamları arasındaki toleranslar küçülmek zorundadır. Piston ileri geri hareket ettiğinde küçük miktarda pislik oluşur. Aynı zamanda havadan gelen pisliklerde sisteme girebilir. Bu küçük pislik partikülleri yağın içinde filtre ile temizlenene kadar veya yağ değişimine kadar durur. Bu pislikler zamanla silt oluşturarak valflerin yapışkanlığına veya zorlanmasına sebep olur. Harvard Filtreleme Sistemleri bu durumu çok ucuza yok eder.

 

ISO Temizlik Code

Hidrolik Sistem Aksamında Temizlik Seviyeleri

Sistem Aksamı

          Gerektirdiği Tipik Temizlik

 

Servo Valve

X

X

X

 

 

 

 

Proportıonal Valve

 

X

X

X

 

 

 

Variable-dislacement Pump

 

 

X

X

X

 

 

Cartridge Valve

 

 

 

X

X

X

 

Fixed-displacement Piston Pump

 

 

 

X

X

X

 

Vane Pump

 

 

 

 

X

X

X

Pressure or Flow Control Valve

 

 

 

 

X

X

X

Solenioid Valve

 

 

 

 

X

X

X

14/12/9

15/13/10

16/14/11

17/15/12

18/16/13

19/17/14

20/18/15

 

 • Yağ, makine ve ekipmanları temizlemeli, soğutmalı, çalışan aksamın dışarıyla temasını önlemeli ve lubrikasyon temin etmelidir.
 • Sisteminize pislikler girdikçe, verimlilik düşer ve gereksiz masraflar ortaya çıkar.
 • Patentli Harvard Filtre sistemleri yağınızı hali hazırda kullandığınız metotdan daha iyi temiz tutar.
 • Ekipmanlarınızın downtime süresi azalır. Makine ve ekipmanlarınız daha iyi performans verir ve daha uzun süre kullanılabilir.
 • Günümüzün rekabet dolu pazarında her türlü verimliliği yakalamanız için TOSCAR’ dan faydalanınız.